Aktualności Aktualności

Powrót

Spotkanie z mieszkańcami Bemowa

Spotkanie z mieszkańcami Bemowa

Relacja ze spotkania

Dnia 19.11.2021 r. na terenie kompleksu leśnego Bemowo w oddziale 244C Leśnictwa Bagno odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Babice dla Przyrody (rep. przez p. Huberta Jakubowskiego) oraz okolicznymi mieszkańcami. Spotkanie miało na celu zapoznanie zainteresowanych obywateli z zaplanowanymi
na listopad i grudzień br. pracami gospodarczymi. Na miejsce przybyły 4 osoby, natomiast ze strony nadleśnictwa w spotkaniu udział wzięli:

  1. Paweł Szymański – Nadleśniczy
  2. Andrzej Kos – Inżynier Nadzoru
  3. Sylwester Stańczak – leśniczy leśnictwa Bagno
  4. Paweł Tomaszewski – podleśniczy leśnictwa Bagno
  5. Marta Kaczmarczyk - Specjalista Służby Leśnej ds. urządzania lasu
  6. Marika Wysocka – Specjalista Służby Leśnej ds. zarządzania zasobami leśnymi

Podczas spotkania pracownicy Nadleśnictwa Jabłonna przedstawili informacje
o zakresie i rozmiarze planowanych prac, przyczynach wycinki oraz sposobie
jej przeprowadzenia.

Pracownicy nadleśnictwa zapewnili uczestników spotkania, że podejmując decyzję o wycince kierują się potrzebą wyeliminowania potencjalnych zagrożeń, jakie stanowią obumarłe drzewa, nie względami ekonomicznym. Do usunięcia wyznaczono wyłącznie drzewa martwe i zamierające, a wycięte drzewa pozostaną w lesie
do naturalnego rozkładu, podnosząc w ten sposób walory przyrodnicze i biologiczne kompleksu leśnego Bemowo. Jednocześnie pozostawienie martwego drewna
nie wpłynie negatywnie na późniejsze przemieszczenie się po kompleksie - prace obejmą również udrożnienie ścieżek.   

Powyższe rozwiązania wydają się być kompromisem między potrzebami właścicieli posesji sąsiadujących z oddziałem 244C, widzącymi w obumarłych drzewach zagrożenie dla swojego zdrowia czy mienia, a postulatami zachowania drzewostanu w niezmienionym stanie.

Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego szacunku. Argumenty Nadleśnictwa Jabłonna spotkały się ze zrozumieniem ze strony przedstawicieli Stowarzyszenia Babice dla Przyrody, którzy zapewnili o swoim poparciu
dla planowanych przez nadleśnictwo prac w kompleksie leśnym Bemowo. 

Takie spotkania są dobrą okazją do zapoznania mieszkańców z planowanymi pracami, wyjaśnienia różnych aspektów pracy leśnika, wymiany argumentów oraz – przede wszystkim - rozmowy o przyrodzie.