Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa – w Polsce jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych.

Podstawy prawne ochrony gatunkowej

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.)

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 pażdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie gatunków ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408)

Zgodnie z Art. 46 obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody, ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów. Natomiast w celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową oraz miejsc przebywania i rozrodu chronionych zwierząt mogą być ustalone strefy ochronne.

Na terenie nadleśnictwa występują gatunki ginących zwierząt bezkręgowych występujących w Polsce zawarte w „Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt – Bezkręgowce" oraz w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt – Kręgowce".

Wśród zwierząt chronionych i rzadkich występują między innymi następujące gatunki zwierząt : zgniotek cynobrowy,pachnica dębowa,  trzmiele ziemny,rudy,gajowy i kamiennik, ślimak winniczek, grzebiuszka ziemna, jaszczurki żyworodna i  zwinka, kumak nizinny, ropucha zielona, traszki,żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, bocian czarny, czaple siwa biała i nadobna, sieweczka rzeczna, zimorodek, nietoperze nocek Nattera,Brandta,łydkowłosy i rudy, gacek szary brunatny i mopek zachodni, wydra europejska, orzesznica leszczynowa, bóbr i wiele innych.   

Wśród roślin i grzybów chronionych występują między innymi : widłaki, chrobotki reniferowy i leśny, paprotka zwyczajna, lilia złotogłów, grzybień biały,podkolan biały, grążel żółty, sromotnik bezwstydny i wiele innych.