Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring wizyjny

 

     Tereny leśne Nadleśnictwa Jabłonna jak również siedziba nadleśnictwa objęte są monitoringiem kamer wideo. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia.